اطلاعات لحظه‌ای: 1398/08/20
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 30,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 30,005 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/20
کل خالص ارزش دارائی ها 2,997,459,248,475 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 30,005 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 30,005 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 30,077 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,900,045

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كاظم زاده، سيدرامين ابوالفضلي، آرش پناهي يرزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان