اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 55,135 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 55,093 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/07
کل خالص ارزش دارائی ها 5,503,700,779,273 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 55,093 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 55,093 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 55,135 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,900,045

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كاظم زاده، سيدرامين ابوالفضلي، آرش پناهي يرزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان