دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/10/16

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه ­گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ 1399/10/16 ساعت­ 13  بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

  •   افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
  • سایر موارد