حاضرین مجمع 1397/03/06

مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ 1397/03/06 راس ساعت 10:00 صبح در  محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99   

: ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است 


1) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

2) آقای میثم فدائی واحد به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع

3) خانم بهاره همتی  به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان ، دارنده واحد های ممتاز

5) خانم نیلوفر فصاحت به نمایندگی از کارگزاری تدبیرگران فردا، دارنده واحد های ممتاز

6) آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان ، حسابرس صندوق

6) خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع