دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/11/18

به استحضار می رساند؛ مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در ساعت 13 مورخ 18/11/1399 در سالن کنفرانس واقع در طبقه پنجم این شرکت با دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد. بدین وسیله از نماینده محترم آن سازمان/شرکت/موسسه جهت حضور در مجمع ذکر شده دعوت می شود. پیشاپیش از بابت قبول زحمتی که خواهید فرمود سپاسگزاریم.

دستور جلسه :

  • تغییر رکن متولی صندوق
  • سایر موارد

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل