دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1400/02/08

به استحضار می رساند؛ مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در ساعت 14 مورخ 1400/02/08 در سالن کنفرانس واقع در طبقه پنجم این شرکت با دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد. بدین وسیله از نماینده محترم آن سازمان/شرکت/موسسه جهت حضور در مجمع ذکر شده دعوت می شود. پیشاپیش از بابت قبول زحمتی که خواهید فرمود سپاسگزاریم.

دستور جلسه :

  • تغییر هزینه نرم افزار و سایت 
  • سایر موارد

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل