حاضرین مجمع مورخ1400/02/08

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع مورخ 1400/02/08 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس راس ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید. حاضرین در مجمع: 

آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

 آقای  مجید علیزاده به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع

 خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی  فریوران راهبرد به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

آقای سالار میرزائی حصار به نمایندگی از شرکت کارگزاری تدیبرگران فردا (دارنده واحدهای ممتاز)

آقای علیرضا روشن قیاس به نمایندگی از شرکت کارگزاری پارسیان (دارنده واحدهای ممتاز)

آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس صندوق

 خانم محبوبه راهزانی به سمت دبیر مجمع