دعوت به برگزاری مجمع تغییر بند 4 ماده 56 اساسنامه در خصوص مهلت زمانی اظهارنظر حسابرس مورخ 1400/03/19

به استحضار می رساند؛ مجمع / مجامع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه  طلای لوتوس در ساعت / ساعات 12مورخ 1400/03/19 در سالن کنفرانس این شرکت واقع در طبقه پنجم با دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد. بدین وسیله از جنابعالی یا نماینده محترم آن شرکت / موسسه جهت حضور در مجمع / مجامع دعوت می شود. پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از بابت قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می داریم.  

دستور جلسه :

  1. تغییر بند4 ماده 56 اساسنامه صندوق درخصوص  افزایش مهلت زمانی ارایه اظهارنظر حسابرس طبق ابلاغیه 12030073 سازمان بورس اوراق بهادرا تهران

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل