حاضرین در مجمع سالانه تصویب صورت های مالی صندوق پشتوانه طلای لوتوس مورخ 1400/03/19

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع مورخ 1400/03/19صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس راس ساعت 11در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید. حاضرین در مجمع: 

آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

1) آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)  آقای علی اکبر شوره کندی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به سمت ناظر مجمع

 3) خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان متولی و به سمت  ناظر مجمع

  4)خانم محبوبه راهزانی به سمت دبیر مجمع

  5)آقای وحیدشجاعی به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان(سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای ممتاز

  6)آقای علیرضا روشن قیاس به نمایندگی از کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) و به عنوان دارنده واحدهای ممتاز

  7)آقای سالار میرزائی حصار به نمایندگی از کارگزاری تدبیرگران (سهامی خاص) و به عنوان دارنده واحدهای ممتاز

  8) آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس