برگزاری مجمع مورخ 1397/11/09

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس  روز سه شنبه مورخ 1397/11/09 راس ساعت 10 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.