حاضرین مجمع 1397/11/09

مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ 1397/11/09 راس ساعت 10:00  در  محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99   

: ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است 

 

1)آقای حسن کاظم زاده به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

2)آقای علی مایلی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان ، دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع

3)خانم بهاره همتی  به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4) خانم فرزانه صالحی  به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز

5) آقای محسن رحمتی به نمایندگی از کارگزاری تدبیرگران فردا، دارنده واحد های ممتاز

6) آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان ، حسابرس صندوق

7) خانم مارال طریحی  به سمت دبیر مجمع