تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به روز گردید.