برگزاری مجمع مورخ 1398/04/01

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس  روز شنبه مورخ 1398/04/01 راس ساعت 15در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.