حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/04/01

مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ 1398/04/01 راس ساعت 14:00  در  محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ، ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است :

 

1)آقای حسن کاظم زاده به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

2) آقای علی اکبر شوره کندی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع

3)خانم بهاره همتی  به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)آقای  میثم بلگوریان به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان ، دارنده واحد های ممتاز 

5) آقای علیرضا روشن قیاس به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز

5) آقای حسین فرمانی به نمایندگی از کارگزاری تدبیرگران فردا، دارنده واحد های ممتاز

6) آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان ، حسابرس صندوق

7) خانم سیمین یداللهی فارسانی  به سمت دبیر مجمع