دعوت به مجمع مورخ 1399/04/14

با توجه به برگزاری مجامع امیدنامه ای و اساسنامه صندوق سرمایه ­گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ 14/04/1399 ساعت­  15:00و 15:30 بدینوسیله ضمن دعوت اارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

  •   اضافه کردن رکن بازارگردان جدید
  • تغییر هزینه حسابرس