بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید تغییر کارمزد طلا 1397/11/14
مجمع تغییر کارمزد طلا 1397/11/14
صورت جلسه تغییر هزینه حسابرس و مجمع 1397/04/27
تایید تغییر هزینه حسابرس و مجمع 1397/04/27
صورت جلسه مجمع سالانه صندوق طلا 1397/03/23
تاییدیه صندوق طلا 1397/03/23
مجمع موسس صندوق طلا 1396/06/26