ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران ، خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک 99 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران ، خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک 99 8656 آقای کاظم زاده